Audyt dostępności WCAG

Audyt dostępności WCAG

WCAG (z ang. Web Content Accessibility Guidelines), są to wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem osób z trudnościami oraz niepełnosprawnych. WCAG zostały opublikowane przez WAI czyli Web Accessibility Initiative.

Wytyczne WCAG zostały stworzone po to, aby jednoznacznie wskazać aspekty, które na stronach www oraz w aplikacjach mobilnych mogą stanowić barierę dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dokumenty współtworzące WCAG określają rozwiązania, których wdrożenie sprawi, że strona internetowa będzie przyjazna i dostępna dla osób borykających się z trudnościami i ograniczeniami.

Zgodnie z ustawą, każdy może wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Podmiot zobowiązany będzie nie później niż w 7 dni od dnia otrzymania żądania, zapewnić dostępność cyfrową. W ustawie przewidziano dotkliwe kary za brak dostępności stron internetowych.

Wykonamy audyt dostępności i pomożemy w dostosowaniu strony Państwa instytucji do wymogów prawa. Po wykonaniu audytu otrzymają Państwo raport zawierający wytyczne oraz wskazówki, które należy spełnić.