Aktualności

Audyt dostępności WCAG

Czym jest WCAG? WCAG (z ang. Web Content Accessibility Guidelines), czyli wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie. To zbiór dokumentów, które […]